Nota Legal

Contacta

Informació general sobre la companyia

Lavert Proyectos Culturales S.L., amb NIF B-63668511, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 37058, foli 133, fulla 296662, és una companyia que es dedica, entre altres activitats, a la realització de projectes culturals, projectes relacionats amb la museologia, la museografia i els centres d'interpretació. La companyia té el seu domicili social a:

C/Pallars 179-185, 2ª Planta 08005 Barcelona Tel. 93 486 94 14 E-mail: info@lavert.net  Web corporativa: www.lavert.net

Cookies

Quan accedeixis a la nostra web, www.lavert.net, podem emmagatzemar certa informació al teu ordinador en forma de 'cookie' o similar, que ens ajudarà de diverses formes, com per exemple, permetent-nos adequar la nostra web, o parts d'ella, als teus interessos i preferències (per exemple, recordar l'idioma escollit o la pàgina a la qual has accedit). Aquestes 'cookies' no són invasores ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal; la seva única funció és personalitzar la teva navegació de la manera abans expressada. En qualsevol cas, en la majoria de navegadors d'internet pots eliminar les 'cookies' del disc dur del teu ordinador, bloquejar totes les 'cookies o rebre un avís abans que s'instal·li una 'cookie'. Si et plau, utilitza les instruccions del teu navegador o de la pantalla d'ajuda per obtenir més informació sobre aquestes funcions.

Avís legal sobre propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o d'altres tipus, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Lavert Projectes Culturals S.L. és titular o legítim llicenciatari.

En aquest sentit, queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, la comunicació pública, la modificació, la transformació, la còpia, la distribució o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis font, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.

Queda, així mateix, prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol modus o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquesta web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar-ne qualsevol acte de explotació. En particular, queda prohibit realitzar links, hiperlinks, framming o vincles similars que puguin establir-se en direcció al web www.lavert.cat sense el previ consentiment exprés de Lavert Projectes Culturals S.L.

Ús dels serveis i continguts

Tot usuari que accedeixi a la nostra web, www.lavert.cat, haurà de fer un ús adequat dels serveis i continguts, sota els principis de la bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.

Política de privacitat

Lavert Projectes Culturals S.L. certifica que les seves dades són de caràcter confidencial i que sota cap circumstància seran cedides a tercers. Consideracions preliminars

Lavert Projectes Culturals S.L. vol garantir tots els drets relacionats amb la privacitat dels nostres usuaris, i assumir els requisits que marca la legislació espanyola (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, B.O.E 14/12/1999, i Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. 12/07/2002).

Així, si vostè decideix utilitzar els formularis de Lavert Projectes Culturals S.L., sol·licitarem les dades estrictament necessàries per a la consecució de la finalitat a la qual està destinat aquest apartat de la web, que no és altra que la de facilitar la comunicació entre els usuaris i Lavert Projectes Culturals S.L.

A tal efecte, requerirem, com a mínim, les dades de caràcter personal, com: empresa, nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, fax i mòbil. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d'aquests objetius.

Al prémer "ENVIAR" al formulari, l'usuari dóna el seu consentiment al tractament d'aquestes dades per al compliment del servei.

Consentiment de l'usuari

Les senyes personals dels nostres usuaris s'emmagatzemen a una base de dades propietat de Lavert Projectes Culturals S.L., que garantitza els mitjans oportuns de caràcter tècnic i estructural per prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal que els usuaris aportin. Les dades recopilades són les adequades, pertinents i no excessives en relació a l'àmbit, les finalitats i els serveis determinats, explícits i legítims de Lavert Projectes Culturals S.L. Aquestes dades no seran accessibles ni seran cedides per a la explotació a terceres empreses. En aquest sentit, Lavert Projectes Culturals S.L. es compromet a no revelar cap d'aquestes dades i a no compartir-les amb altres empreses.

Dret d'oposició, correcció i actualització de dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són incorrectes i a donar-se de baixa del fitxer. En aquest darrer cas, Lavert Projectes Culturals S.L. perd la informació automàticament.